Historia

Korporacja Akademicka Surma została założona dnia 24 II 1920 r. pod nazwą Akademickie Towarzystwo Surma jako związek śpiewaczy, który był pierwszym na Uniwersytecie Poznańskim stowarzyszeniem  o cechach korporacji akademickiej. Pod wpływem Korporacji Magna-Polonia i Lechia dnia 14 IV 1921 r. zmieniła formę organizacyjną i ostatecznie przekształciła się w korporację akademicką. Podobnie jak one, a także inne korporacje akademickie (O Korporacjach) była organizacją ideowo-wychowawczą, dbającą o odpowiedni rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny oraz towarzyski swych członków. Ideologia Surmy streszczała się w dewizie "Deus et Patria".

Piętnastolecie Korporacji Surma,
przed Aulą Uniwersytetu
Poznańskiego 1936 r.

"Ideologja nasza, wypływająca z miłości do Boga i Ojczyzny, każe nam walczyć niestrudzenie o dobro Stwórcy i Polski. Jesteśmy jej wierni. Korporacje dbają o wysoki poziom moralny swych członków. (...) Przez utrzymanie ideowo-wychowawczego charakteru, przy równoczesnym poznaniu prawd wiary katolickiej i pogłębieniu życia religijnego swych członków spełnią swe zadanie." (Jan Kaszyński, O katolickim podłożu ruchu korporacyjnego [w:] Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Surma. XV. 1921-1936, Poznań 1936, s. 9.)

Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji uchwałą z dnia 24 czerwca 1921 r. Kuratorami Surmy z ramienia uczelni byli: początkowo prof. Romuald Paczkowski, a od 1922 r. prof. Łucjan Kamieński.

Jednodniówka na XV-lecie
Korporacji Surma,
Poznań 1936 r.

Od dnia 6 V 1922 r. Korporacja Surma była członkiem rzeczywistym Związku Polskich Korporacji Akademickich i uzyskała datę starszeństwa z dnia 4 VI 1921 r. (miejsce 13-te w Z.P.K.A.). Dnia 23 IV 1923 r. poświęcony został sztandar Korporacji. W tym samym roku (?) powołane zostało Koło Seniorów przemianowane później na Konwent Filistrów. Przy Korporacji Surma kandydowały w latach 1927-1928 Korporacja Quritia, a w roku akademickim 1932-1933 r. Korporacja Gedania Posnaniensis. W 1928 r. (?) zawarty został kartel z Korporacją Quritia, a w 1933 r. z Korporacją Gedania Posnaniensis.

Bal Surmy, Poznań 1930 r

Wszechstronną aktywność Korporacji ukazują jej wydawnictwa, a w szczególności księga pamiątkowa wydana z okazji X-lecia w 1931 r. oraz jednodniówka opublikowana z okazji XV-lecia Surmy w 1936 r. Wynika z nich, że Surma brała udział w wielu i w bardzo różnorodnych - przykładowo tylko tutaj wymienionych - wydarzeniach religijnych (m.in. procesje

Śpiewnik Surmy,
Poznań 1930 r.

Bożego Ciała, uroczystości sprowadzenia zwłok śp. kard. Ledóchowskiego w 1927 r., Akademicka Pielgrzymka do Częstochowy w 1936 r.), patriotycznych (m.in. pochody z okazji święta 3 Maja, przyjazd do Poznania marszałka Focha w 1923 r., przeniesienie zwłok Karola Marcinkowskiego w 1923 r.), akademickich (m.in. inauguracje roku akademickiego, poświęcenie kamienia węgielnego gmachu Wyższej Szkoły Handlowej w 1928 r.) i korporacyjnych (m.in. zjazdy Związku Polskich Korporacji Akademickich, zebrania Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, turnieje szermiercze, bale korporacyjne). Szczególnym rodzajem działalności Surmy było kultywowanie wielkopolskich tradycji śpiewaczych, co zaowocowało w wydaniu dwóch śpiewników w 1922 r. (Robert Mazurkiewicz (oprac.) Pereat tristitia!… Zbiór pieśni akademickich z melodjamy)  i w 1932 r., Łucjan Kamieński, Nowe Pieśni i Kurdesze Korporacyjne, Poznań), z których pierwszy cieszył się ogromną popularnością wśród polskich korporacji akademickich międzywojnia. Działalność muzyczna surmy  przejawiała się także w  utworzeniu chóru akademickiego oraz utrzymywaniu bliskich kontaktów z poznańską Operą.

Prezes Surmy
Zygmunt Grząślewicz,
Poznań połowa
lat 20-tych

W okresie międzywojennym Surma liczyła ok. 200 osób, w tym trzynastu członków honorowych i kooptowanych.

Ślub Tadeusza Taterczyńskiego
z Wandą Szymczak,
Poznań 28 VI 1934 r.

Wśród nich byli m.in. kompozytor Feliks Nowowiejski, prof. Uniwersytetu Poznańskiego i Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu Łucjan Kamieński, proboszcz parafii św. Wojciecha w Poznaniu ks. Narcyz Putz (beatyfikowany w 1999 r. przez Jana Pawła II) oraz prezydent Bydgoszczy Bernard Śliwiński. Do grona członków zwyczajnych Surmy należeli studenci i absolwenci wielu specjalności: prawnicy i ekonomiści, filologowie i historycy, matematycy i chemicy, lekarze i farmaceuci. Wśród nich wymienić można: prof. medycyny i rektora Uniwersytetu w Białymstoku Ludwika Komczyńskiego, prof. matematyki Stefana Gospodarka, prof. archeologii Witolda Hensla, historyka, kustosza Muzeum Miasta Poznania Mariana Mikę oraz prof. medycyny Eligiusza Preislera.

W 2007 r. zapadła decyzja o reaktywacji Korporacji, do której doszło, za zgodą dwóch ostatnich żyjących przedwojennych filistrów F! Eligiusza Preislera i F! Witolda Hensla, dnia 31 V 2008 r. na Komersie LXXXVII-lecia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego.

 

Kontakt

Korporacja Akademicka "Surma"

os. Stefana Batorego 80c/19

60-687 Poznań

e-mail: konwent(at)surma.org.pl

więcej: Kontakt