Panteon Surmy

Bł. Ks. F! Narcyz Putz (1877-1942)

 

 

błogosławiony Kościoła Rzymskokatolickiego, duchowny, ksiądz, proboszcz w Ludzisku, Bydgoszczy i Poznaniu (parafii św. Wojciecha), kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu, radny miejski w Bydgoszczy i Poznaniu, Filister K! Surma (od 1924 r.), członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  W czasie II wojny światowej aresztowany przez gestapo i więziony na Pawiaku, Forcie VII w Poznaniu, obozach koncentracyjnych w Gusen i Dachau.  Szykanowany, męczony, torturowany nigdy nie stracił cierpliwości, nadziei, stanowił oparcie dla współwięźniów; potajemnie organizował modlitwy i nabożeństwa. Zmarł w 1942 roku w opinii świętości w obozie w Dachau. W 1999 roku w grupie 108 męczenników okresu II wojny światowej został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II.

 

 F! Feliks Nowowiejski (1877 – 1946)

 

kompozytor, muzyk, dyrygent, pedagog, chórmistrz, organista – wirtuoz, organizator i propagator życia muzycznego, filister honoris causa K! Surma i K! Pomerania. Feliks Nowowiejski jest autorem szeregu utworów chóralnych, organowych, fortepianowych, symfonicznych, operowych. Do najważniejszych dzieł kompozytora należą: muzyka do Roty (1910) autorstwa Marii Konopnickiej, opery: Emigranci (1917) Legenda Bałtyku (1924), oratoria Powrót syna marnotrawnego (1902), Znalezienie Świętego Krzyża(1906), Quo vadis (1908), uwertura Swaty Polskie (1903), poemat In Paradisum  (1941), symfonie orkiestrowe, organowe, ponad 600 pieśni, hymny korporacji akademickich (m.in. K! Hermesia). Za liczne dzieła religijne, w tym słynną Missa pro Pace otrzymał od papieża Piusa XI w 1935 roku tytuł szambelana papieskiego. Uhonorowany również Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta (1936 r.).  Imię kompozytora nosi Orkiestra Symfoniczna w Olsztynie, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, a także szkoły muzyczne m.in. w Gnieźnie, Szczecinie, Gdańsku. W Poznaniu działa Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, które organizuje Międzynarodowy Konkurs Organowy jego imienia.

 

 

F! Łucjan Kamieński (1885 – 1964)

 

muzykolog, profesor, dr filozofii, założyciel i kierownik Katedry Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego, dziekan Wydziału Humanistycznego UP, organizator pierwszego w Polsce Regionalnego Archiwum Fonograficznego. Kurator i Filister kooptowany Surmy, pierwszy prezes Koła Filistrów 1922-31. Prowadził  badania nad muzyką ludową Kaszub, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Białego Lwa (1930) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1936). Autor śpiewnika akademickiego i korporacyjnego: Nowe pieśni i kurdesze korporacyjne (1932 r.).

 

F! Bernard Śliwiński (1883 – 1941)

 

 

 

prezydent Bydgoszczy, dr prawa, Powstaniec Wielkopolski, organizator oddziałów powstańczych w rejonie Gostynia, dowódca Grupy “Leszno”, a później w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, płk rez., prezydent Policji Państwowej w Poznaniu 1921-22, prezydent Bydgoszczy 1922-30, w latach 30-tych adwokat w Poznaniu i prezes Związku Powstańców Wielkopolskich, Filister kooptowany Surmy 1922, w 1939 dowódca pułku w Poznańskiej Brygadzie Obrony Narodowej, m.in. w bitwie nad Bzurą, w niewoli niemieckiej w Neubrandenburgu, gdzie zginął.

 

F! Eligiusz Preisler (1908 – 2008)

 

profesor medycyny, specjalista medycyny sportu i fizjologii klinicznej,  prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu,  od 1959 r. kierownik pierwszej w Polsce Katedry Medycyny Sportu na Akademii Medycznej w Poznaniu przekształconej następnie w Zakład Fizjologii Człowieka z Pracownią Fizjologii Klinicznej, jednocześnie od 1962 r. ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Dorobek naukowy Filistra liczy ponad 200 prac, wypromował 6 doktorów, był recenzentem 11 prac doktorskich i 5 habilitacyjnych. Wielki przyjaciel młodzieży i studentów. Organizator obozów naukowo – sportowych dla studentów, Poznańskiego Koło Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych i Sekcji Studentów Medycyny Sportu. Uhonorowany i wyróżniowy wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi i akademickimi. W czasie II wojny światowej szef służby zdrowia AK w Otwocku pod Warszawą.  Filister Korporacji Akademickiej Surma (c. 1929). W 2008, jako jeden z dwóch ostatnich żyjących przedwojennych filistrów Surmy wyraził zgodę na reaktywację Korporacji.

 

F! Witold Hensel (1917 – 2008)

 

profesor, archeolog, mediewista, historyk, pedagog, członek rzeczywisty PAN, poseł na Sejm IX kadencji z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W latach 1951 – 1956 był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, Dziekanem Wydziału Filozoficzno – Historycznego UP (1953-1955), od 1954 r. profesorem na Uniwersytecie Warszawskim oraz dyrektorem Instytutu Polskiej Kultury Materialnej PAN w Warszawie (obecnie Instytut Archeologii i Etnografii PAN). Współpracownik poznańskiej szkoły archeologicznej kierowanej przez prof. Józefa Kostrzewskiego. Współtwórca i pierwszy prezes Unii Archeologii Słowiańskiej, kierownik badań archeologicznych w Polsce, Francji, Bułgarii i Algierii, redaktor naczelny periodyku PAN Archaeologia Polona, inicjator badań nad początkami państwa polskiego i interdyscyplinarnego projektu nad pomnikami polskiej kultury. Zainteresowania naukowe dotyczyły archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, w której to był ekspertem światowej sławy; autor ponad 800 prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń naukowców archeologów. W 1986 roku uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, a w 2007 roku medalem  Lux et Laus za wyjątkowe zasługi w badaniach historycznych. Członek Korporacji Akademickiej Surma (c. 1935). W 2007 roku, jako jeden z dwóch ostatnich przedwojennych filistrów Surmy wyraził zgodę na reaktywację Korporacji. Pochowany na warszawskich Powązkach.

 

F! Ludwik Komczyński (1909 – 1971)

profesor medycyny, anatom, patolog, kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białym Stoku, rektor tejże uczelni. Członek K! Surma od 1930, pełnił funkcje sekretarza 1930/31, prezesa 1932/33 i oldermana 1933/35

 

F! Marian Mika (1907 – 1974)

historyk, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1927, student Wydziału Humanistycznego UP 1927-31, c. 1928, akt. 1928-31, skarbnik sem. let. 1928/29 (od marca 1929), sekretarz r.a. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1929/30 (kadencja V-X 1930), prezes r.a. 1930/31 (Prezydium X-lecia), przewodniczący komisji X-lecia Surmy, delegat na IX Zjazd ZPKA, kurator Gedanii Posnaniensis, prezes PKM 1931/32, członek Komisji Ideologiczno-Wychowawczej PKM 1932/33, wiceprezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1932/33, po wojnie pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, kustosz Muzeum Miejskiego w Poznaniu.

 

 

 

Kontakt

Korporacja Akademicka "Surma"

os. Stefana Batorego 80c/19

60-687 Poznań

e-mail: konwent(at)surma.org.pl

więcej: Kontakt