Reaktywacja

Fidułka K! Magna - Polonia

12 lipca K! Surma uczestniczyła w Fidułce K! Magna-Polonii na zakończenie roku akademickiego 2007/2008. Niesamowite miejsce, wesoła atmosfera, niezapomniane wrażenia !! Dziękujemy za zaproszenie

2008-07-12O Elegancji...Spotkanie z F! dr Arturem Gillem

10.06. 2008 Filister naszej korporacji dr Artur Gill wygłosił dla nas wykład dotyczący standardów męskiego ubioru wizytowego. Teraz tylko wprowadzać usłyszane porady w czyn !!!!

2008-06-12Konwent wyborczy

Dnia 1 czerwca 2008 odbył się pierwszy konwent wyborczy K! Surma, na którym wybrane zostały władze korporacji na rok akademicki 2008/2009. Jednocześnie przyjęto statut korporacji i comment Korporacji Akademickiej Surma,

Zaczynamy tworzyć nową historię K! Surma

2008-06-02Habemus Surmam!


Korporacja Akademicka "Surma" została reaktywowana dnia 31 V 2008 r. na Komersie LXXXVII-lecia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego.

Korporacja Surma Vivat, Crescat, Floreat in aeternum!

2008-06-01Uroczysta reaktywacja Korporacji Akademickiej Surmy - 31 maja 2008 r.


z radością chcielibyśmy poinformować, że podjęte w 2007 r. starania zmierzające do wznowienia działalności jednej z najstarszych korporacji poznańskich zmierzają do celu. Dnia 31 maja 2008 r. odbędzie się uroczysta Reaktywacja Korporacji Akademickiej Surma. Łącznie do Surmy zgłosiło akces 25 osób.

Reaktywacja odbędzie się na corocznym zjeździe korporacji akademickich zrzeszonych w Poznańskim Kole Międzykorporacyjnym, który w tym roku organizowany jest przez Korporację Akademicką Masovia (www.masovia.org).

Program uroczystości:
15.00 - wizyta w Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 r. przy ul. św. Marcin 80/82
17.00 - Msza Św. odprawiona przez ks. biskupa Marka Jędraszewskiego w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry 11. Mszę Św.
18.15 - złożenie kwiatów pod tablicami korporacyjnymi w krużgankach Klasztoru OO. Dominikanów przy Alei Niepodległości
19.00 - uroczysty komers Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, na którym dojdzie do reaktywacji Korporacji Surma

2008-05-30Ostatnie spotkanie przed reaktywacją - wtorek 27 maja godz. 19.30


dopinamy ostatnie szczegóły. W przyszłą sobotę 31 maja uroczysta reaktywacja (zob. poniżej).

Na dzisiaj jest nas 14 studentów z Uniwersytetu (biologia, historia, informatyka, prawo) i Politechniki (inżynieria środowiska oraz inżynieria bezpieczeństwa), a także 11 członków wspierających (pracownicy naukowi z UAM-u, AWF-u i Politechniki oraz przedsiębiorców).

Naszym celem było i pozostaje stworzenie grupy 15 młodych studentów-reaktywatorów Surmy. Wciąż szukamy więc jeszcze dwóch osób do naszej grupy. Zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 27 maja o godz. 19.30 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza). Po spotkaniu ok. 20.30 wspólne wyjście na piwo do "Pod pretekstem". W razie wszelkich pytań można dzwonić pod: 602 236 194.

2008-05-25Reaktywacja Surmy - Last Call - spotkanie 20 maja godz. 19.30


w tym tygodniu będziemy omawiać przebieg uroczystości reaktywacyjnych, do których dojdzie za dwa tygodnie w sobotę dnia 31 (zob. poniżej). Po spotkaniu wybieramy się wspólnie na piwo!

Na dzisiaj jest nas 13 studentów z Uniwersytetu (biologia, historia, informatyka, prawo) i Politechniki (inżynieria środowiska oraz inżynieria bezpieczeństwa), a także 10 członków wspierających (pracownicy naukowi z UAM-u, AWF-u i Politechniki oraz przedsiębiorców).

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 20 maja o godz. 19.30 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza). Po spotkaniu ok. 20.30 wspólne wyjście na piwo do "Pod pretekstem". W razie wszelkich pytań można dzwonić pod: 602 236 194.

2008-05-25Spotkanie dot. planów działalności i wyjazdów Surmy - wtorek 13 maja godz. 19.30


po świetnym spotkaniu z przedwojennymi korporantami prof. Lechem Działoszyńskim (rocznik 1912) z Korporacji Masovia oraz Wiktorem Kordusem (rocznik 1911) z Korporacji Magna-Polonia tym razem dyskutować będziemy o podstawach organizacyjnych przyszłej Surmy: o statucie oraz o programie działań na pierwszy semestr po reaktywacji, a w szczególności o planowanym wyjeździe do Rzymu!

Dokładnie za trzy tygodnie dnia 31 maja 2008 r. dojdzie do reaktywacji Surmy. Dla osób, którym bliskie są nasze ideały ostatni moment, by dołączyć na prawach członka-reaktywatora do naszej grupy. Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich wyższych uczelni Poznania!!!

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 13 maja o godz. 19.30 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza). W razie wszelkich pytań można dzwonić pod: 602 236 194.

2008-05-10Spotkanie z przedwojennymi czlonkami korporacji - wtorek 6 maja godz. 19.30


na kolejnym spotkaniu spotkamy się z jednymi z ostatnich żyjących przedwojennych studentów oraz korporantów: prof. Lechem Dzialoszyńskim (rocznik 1912) z Korporacji Masovia oraz Wiktorem Kordusem (rocznik 1911) z Korporacji Magna-Polonia. Niemal stuletni goście podzielą się z nami wspomnieniami z okresu międzywojennego, a w szczególności z życia studenckiego oraz korporacyjnego w latach trzydziestych. Przy tej okazji zaprezentowane zostaną fotografie i inne pamiątki z tamtych czasów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 6 maja o godz. 19.30 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza). W razie wszelkich pytań można dzwonić pod: 602 236 194.

2008-05-04Zwyczaje i tradycje korporacyjne - wtorek 29 kwietnia godz. 19.00


następne spotkanie przygotowawcze na drodze do reaktywacji Surmy poświęcone będzie tradycjom i zwyczajom korporacyjnym. Profanom wstęp wzbroniony:)

Wracamy do spotkań we wtorki! Spotkanie odbędzie się ono w najbliższy wtorek 29 kwietnia o godz. 19.00 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza).

Po spotkaniu planowane jest wspólne wyjściem na jedną-dwie coca-cole...

2008-04-24"O elegancji - czyli jak nie być wieprzem między perłami" - czwartek 17 kwietnia, godz. 15.00


Kolejne spotkanie przygotowawcze na drodze do reaktywacji Surmy poświęcone będzie sprawom savoir-vivre'u, a w szczególności elegancji. Będziemy mówić o wszystkich podstawowych elementach ubioru mężczyzny. Poza teorią sporo będzie praktyki. Spotkanie w części będzie miało charakter warsztatowy, dlatego warto przynieść z sobą krawat (a jeśli ktoś ma także muszkę) oraz lusterko. Odbędzie się w czwartek 17 kwietnia o godz. 15.00 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza).

Wciąż można jeszcze dołączyć do grupy. Zapraszamy studentów wszystkich uczelni Poznania zainteresowanych udziałem w reaktywacji Surmy.

2008-04-13"Geneza i historia polskich korporacji akademickich (1816-1939)" - wtorek 8 kwietnia, godz. 19.00


Rozpoczynamy merytoryczne spotkania przygotowawcze na drodze do reaktywacji Surmy. Pierwsze z nich poświęcone będzie historii polskich korporacji akademickich w latach 1816-1939. Zostanie ona przedstawiona w oparciu o oryginalne fotografie, pocztówki i inne zachowane pamiątki korporacyjne (por. www.archiwumkorporacyjne.pl). Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 kwietnia o godz. 19.00 w sali 210 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (ul. Św. Marcin 90 - między Kaponierą a Placem Mickiewicza).

Można jeszcze dołączyć do grupy. Zapraszamy studentów wszystkich uczelni Poznania zainteresowanych poznaniem pomysłu reaktywacji Surmy oraz osób uczestniczących w projekcie. Szczególnie zapraszamy osoby o przekonaniach chrześcijańskich. Mile widziane zainteresowanie życiem publicznym, tym co się dzieje w polityce i ekonomii zarówno w Polsce, jak także w Europie i na świecie.

2008-04-03Spotkanie organizacyjno-informacyjne dot. reaktywacji Surmy - wtorek 1 kwietnia 2008 r.


To nie Prima Aprilis! Kolejne spotkanie osób już uczestniczących w reaktywacji, jak także nowych osob zainteresowanych działalnością w Korporacji Surma odbędzie się we wtorek 1 kwietnia o godz. 20.00 "Pod Pretekstem". Zapraszamy!

Pod Pretekstem, Św. Marcin 80/82, Dziedziniec Różany CK ZAMEK wejście od ul. Kościuszki lub przez Park Mickiewicza od strony Al.Niepodległości

2008-03-21Święta Wielkiej Nocy


Wszystkim uczestnikom reaktywacji oraz sympatykom Surmy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy. Życzmy sobie, aby moc Zmartwychwstałego Pana dodawała nam sił i umacniała we wszelkich naszych działaniach!

2008-03-20Spotkanie organizacyjno-informacyjne dot. reaktywacji Surmy - czwartek 18 marca, godz. 20.00


Spotkanie osób już uczestniczących, jak także nowych osob zainteresowanych udziałem w reaktywacji i działalności w Korporacji Surma odbędzie się w czwartek 18 marca o godz. 20.00 "Pod Pretekstem". Zapraszamy!

W razie pytań lub wątpliwości kontakt: Bartek Wroblewski, 602 236 194.

Pod Pretekstem, Św. Marcin 80/82, Dziedziniec Różany CK ZAMEK wejście od ul. Kościuszki lub przez Park Mickiewicza od strony Al.Niepodległości

2008-03-14Spotkanie "Pod Pretekstem" - czwartek 6 marca godz. 18.30


Spotkanie informacyjne dotyczące reaktywacji Korporacji Surma, jej historii oraz planów działalności w przyszłości, odbędzie się w czwartek 6 marca o godz. 18.30 "Pod Pretekstem". Zapraszamy!

Pod Pretekstem, Św. Marcin 80/82, Dziedziniec Różany CK ZAMEK wejście od ul. Kościuszki lub przez Park Mickiewicza od strony Al.Niepodległości

2008-03-01Śp. F! Prof. dr ELIGIUSZ PREISLER (1908-2008)

Filister Korporacji Akademickiej SURMA

Dnia 24 lutego 2008 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Poznaniu w wieku niemal 100 lat śp. prof. zw. dr hab. nauk medycznych Eligiusz Preisler – lekarz, wychowawca i przyjaciel młodzieży i studentów, Filister Korporacji Akademickiej Surma.

Photobucket

Śp. Filister był między innymi kierownikiem Katedry Medycyny Sportu Akademii Medycznej, później przekształconej w Katedrę i Zakład Fizjologii Człowieka (od 1959 r.), ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych szpitala im. Franciszka Raszei. Na obu tych stanowiskach pozostał, aż do emerytury w 1979 r. Piastował również przez dwie kadencje funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego AM.

Zainteresowania naukowe Filistra Preislera skupione były na medycynie sportu i fizjologii klinicznej. Jako pierwszy w Polsce wprowadził w klinicznym leczeniu próby wysiłkowe mające wielkie znaczenie m in. w rehabilitacji osób z chorobami krążenia. O wysokiej aktywności naukowej Profesora i jakości realizowanych przez niego badań świadczy pokaźny dorobek naukowy obejmujący ponad 200 prac, w tym wiele publikowanych za granicą. Był promotorem sześciu doktoratów, recenzentem jedenastu prac doktorskich i pięciu prac habilitacyjnych. Jego zasługi były docenione nadaniem mu licznych wyróżnień i odznaczeń państwowych i akademickich. Działał aktywnie w wielu komisjach i towarzystwach naukowych m. in. Komisji Badań Wpływu Wysiłku Fizycznego na Organizm, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (jako sekretarz naukowy), Polskich Towarzystwach: Lekarskim, Kardiologicznym, Internistycznym Fizjologii i Towarzystwie Medycyny Sportu (przewodniczący przez kilka kadencji).

Był wielkim przyjacielem studentów. Przez wiele lat organizował obozy sportowo-naukowe dla studentów AM, które cieszyły się niezwykłą popularnością.

Był postrzegany nie tylko jako wybitny naukowiec, ale także propagator szerzenia wychowania fizycznego, popularyzator idei fizjologicznych, godny następca prof. Piaseckiego. Jego nieżyjący już wychowankowie śp. Andrzej Kostrzewa i śp. Janusz Rachlewicz, napisali o nim z okazji jego 90-tych urodzin: „Wielki przyjaciel młodzieży, organizator medycyny (…). Przede wszystkim jednak człowiek nadzwyczajnej skromności, delikatności, przejęty ideą służby społecznej, wielki propagator harmonii życia i postaw obywatelskich. Życie Profesora Eligiusza Preislera jest przekonywującym dowodem jak cnoty mijającej epoki można twórczo stosować i dziś”.

Słowa te doskonale oddają charakter i wielkie serce Filistra Preislera, który przez całe życie kierował się solidnymi zasadami moralnymi, wiele wymagał od innych, ale jeszcze więcej od siebie. Był przykładem i wzorem do naśladowania jako człowiek i naukowiec dla wielu pokoleń lekarzy.

Filistrowi zabrakło niespełna dziesięć miesięcy do obchodów jubileuszu 100 rocznicy urodzin, nie doczekał również reaktywacji Korporacji Surma, której odrodzeniu w ostatnich miesiącach życia patronował. Do ostatnich dni był czynny naukowo, pozostawał w łączności przyjacielskiej ze swoimi dawnymi pracownikami. Dla nas pozostanie niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Cześć Jego Pamięci! R.I.P.

2008-02-26Spotkanie "Pod Pretekstem" - czwartek 28 lutego godz. 19.00


W tym tygodniu czwartkowe spotkanie osób zainteresowanych udziałem w reaktywacji Surmy odbędzie się o godz. 19.00 w pubie "Pod Pretekstem". Serdecznie zapraszamy!!!

Pod Pretekstem, Św. Marcin 80/82, Dziedziniec Różany CK ZAMEK wejście od ul. Kościuszki lub przez Park Mickiewicza od strony Al.Niepodlegości

2008-02-25Akcja informacyjna dot. reaktywacji Korporacji Surma


W poniedziałek dnia 18 lutego na wyższych uczelniach Poznania rozpoczynamy akcję informacyjną dotyczącą reaktywacji Korporacji Surma. Zapraszamy zainteresowanych studentów z wszystkich wyższych szkół Poznania do włączenia się w działalność Korporacji.

Pierwsze spotkanie już w najbliższy czwartek 21 lutego 2008 r. o godz. 20.30 w siedzibie Korporacji Lechia, ul. Limanowskiego 12 (ulica prostopadła do ul. Głogowskiej, niedaleko parku Wilsona - zob. mapke na www.lechia.org/kontakt.php).

Kolejne spotkanie we wtorek 26 lutego o godz. 13.30 w sali 210 Collegium Iuridicum (Wydział Prawa i Administracji, Św. Marcin 90, przy Kaponierze).

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: Bartek Wróblewski, 602 236 194, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2008-02-18

 

 

Kontakt

Korporacja Akademicka "Surma"

os. Stefana Batorego 80c/19

60-687 Poznań

e-mail: konwent(at)surma.org.pl

więcej: Kontakt