Słownik

Banda

Element korporacyjnego „munduru”. W Surmie noszona z  prawego ramienia na lewy bok – zgodnie ze sposobem noszenia szabli. Szarfy mają różne grubości i barwy, dzięki, którym można rozpoznać korporacyjną szarżę. Banda filistra i rycerza jest trójkolorowa (dla Surmy zielono – złoto – czerwona), różni się grubością. Fuksy – niepełnoprawni członkowie Konwentu – mają prawo do noszenia dwubarwnych band (zielono-czerwonych w Surmie).

 

Barwiarz

Inaczej rycerz, komiliton. Pełnoprawny członek korporacji, mający wszelkie przywileje i obowiązki wyszczególnione w statucie korporacji, a zatem m.in. uczestnictwo w konwentach naukowych, zwyczajnych, głos we wszystkich sprawach Konwentu, możliwość pełnienia funkcji w prezydium. Barwiarza można poznać po trójbarwnej bandzie, deklu i srebrnym cyrklu w klapie marynarki.

Brat sztychowy (Sztychbruder)

Korporant, który sztychował się z komilitonem, będącym jego przyjacielem. Od momentu sztychowania obaj uczestnicy stają się sztychbruderami.

 

Bumel

Wspólne korporacyjne wyjście do knajpy, baru po zakończonych uroczystościach: komersie, fidułce. Najczęściej trwa do późnych godzin nocnych lub wczesnych porannych.

 

Coetus

Rok przyjęcia do korporacji, skrót c. Termin ten oznacza także grupę korporantów przyjętych w tym samym roku do konwentu, jak również spotkania fornacyjne dla fuksów prowadzone przez oldermana.

 

Cyrkiel

Jeden z symboli korporacji. Rysowany jednym pociągnięciem pióra, składa się przeważnie z inicjału korporacji, stylizowanych liter V, C i F, od łacińskich słów Vivat, Crescat, Floreat (tzn. niechaj żyje, rośnie i rozkwita) oraz wykrzyknika, jeżeli dana korporacja uznawała pojedynki.

Cyrkiel Surmy oprócz wymienionych elementów zawiera dodatkowo litery Z.A.S, co oznacza Związek Akademicki Surma.

Cyrkiel, świadczący o przynależności do odpowiedniego konwentu, rysowany jest za podpisem korporanta. Stanowi często element pieczęci korporacyjnej, znajduje się na deklu, a także może być noszony w postaci małego emblematu wpiętego w klapę marynarki. W Surmie srebrnego dla rycerzy i złotego dla filistrów.

 

Dekiel

Czapka korporacyjna w kolorach konwentu, charakterystyczna i niepowtarzalna dla danej korporacji. Na deklu wyszyty jest najczęściej cyrkiel ozdobiony ornamentami. Dekiel Surmy jest zielony z  wyhaftowanym złotą nicią cyrklem otoczonym liśćmi laurowymi. Otok dekla jest trójbarwny dla rycerzy i filistrów lub zielono-czerwnony dla fuksów. 

 

Eks

Kufel piwa wypity w całości, na raz. Rozróżniamy eksy zbiorowe, honorowe, zwyczajne i karne. Eksy pije się podczas uroczystości korporacyjnych: komersów i fidułek.

 

Fidułka

Korporacyjna, wesoła biesiada piwna. Odbywa się kilka razy do roku. W jej trakcie panuje dobra, wesoła atmosfera. Korporacyjny śpiew i konkursy są jej nieodzownym elementem.

 

Filister

Członek korporacji, który definitywnie zakończył już okres studiowania w swoim życiu, uzyskał dyplom ukończenia studiów i rozpoczął życie zawodowe. Filistrze tworzą Koło Filistrów i stanowią organ wspierający i doradczy w korporacji.  Filistrem jest się do końca życia

 

Fuks

Giermek, Niepełnoprawny członek korporacji, kandydat na rycerza. Prawa fuksa są ograniczone do uczestnictwa w konwentach i coetusach bez prawa głosu. Fuks ma prawo do noszenia dekla i dwukolorowej bandy (w Surmie zielono – czerwonej). W okresie kandydowania (fuksowania) giermek zapoznaje się z tradycją, statutem, historią konwentu oraz zwyczajami korporacyjnymi. Czas fuksowania trwa przeważnie kilka miesięcy, kończy się egzaminem rycerskim i wybarwieniem na pełnoprawnego członka korporacji.

 

Fuksmajor

Giermek będący rzełożonym fuksów. Można go poznać po lisiej kicie przyczepionej do dekla.

 

Genzenmarsz

Wspólny przemarsz korporantów będących w barwach ulicami miasta. Odbywa się najczęściej przed lub po komersie; nieodzownym jego elementem jest korporacyjny śpiew.

 

Giermek

Zobacz fuks.

 

Kartel

Formalizacja przyjaznych stosunków pomiędzy dwiema korporacjami i zobowiązanie się do utrzymywania ich w przyszłości. Surma posiadała kartele wieczyste z Korporacjami Quiritią (w 1928 r.) i Gedanią Posnaniensis (w 1933 r.).

 

Komersz

Najważniejsza i bardzo oficjalna uroczystość każdej korporacji. Zazwyczaj urządzany dwa razy do roku: z okazji świąt Bożego Narodzenia i rocznicy powstania korporacji.

Składa się on z dwóch części oficjalnej i nieoficjalnej (zwykle mniej formalnej). Program komersu, strój korporantów, kolejność przemówień jest ściśle określony.

Obecność na komerszu jest obowiązkowa dla wszystkich: filistrów, rycerzy i giermków.

 

Komiliton

1. Inaczej rycerz, barwiarz, pełnoprawny członek korporacji. 2. zwrot grzecznościowy stosowany w kontaktach między korporantami.

 

Konfuks

Korporant należący do tego samego cetusu.

 

Konwent

1. Inaczej korporacja. 2. Zebranie korporantów. Rozróżnia się konwenty naukowe, zwyczajne i sprawozdawczo – wyborcze.

 

Ojciec korporacyjny

Korporant, który pod swoją opieką ma jednego z giermków. Zajmuje się jego korporacyjnym wychowaniem, przekazywaniem tajników zwyczajów i tradycji korporacyjnych, służy radą,  współpracuje z oldermanem odpowiedzialnym za cały coetus. Wyboru ojca korporacyjnego spośród pełnoprawnych członków korporacji dokonuje fuks.  

 

Olderman

Wychowawca fuksów. Jedno z najbardziej odpowiedzialnych, a jednocześnie zaszczytnych stanowisk w prezydium Konwentu. Jego zadaniem jest dbanie o rozwój coetusu, sprawowanie opieki nad fuksami, ich przygotowywanie do bycia pełnoprawnymi członkami korporacji poprzez przekazywanie zwyczajów, tradycji, tajników, historii i praw konwentu.

 

Prezydium

Władza wykonawcza Konwentu – najważniejszego organu decyzyjnego w korporacji. W skład prezydium wchodzą Prezes, Wiceprezes ds. zewnętrznych, Wiceprezes ds. wewnętrzny,  Skarbnik, Sekretarz i Olderman.

Prezydium to także korporanci zasiadający przy frontowej ławie w czasie uroczystości korporacyjnych, odpowiedzialni za ich prowadzenie.  

 

Rapier

Reprezentacyjna broń biała korporacji. Na gardzie ozdobiona  barwami korporacyjnymi. Poza funkcjami ozdobnymi, stosowana również do utrzymania porządku lub zarządzania ciszy w trakcie komersów i fidułek poprzez uderzenia w stół prezydialny lub ławy rycerskie i fuksowskie.

 

Rycerz

Zobacz barwiarz, komiliton

 

Sztychowanie

Obrzęd, podczas którego dwaj korporanci przyrzekają sobie  przyjaźń do końca życia. Polega na tym, że każdy ze sztychujących się trzyma w prawej ręce rapier, a lewą nabija swój dekiel na rapier trzymany przez przyjaciela. Sztychowaniu towarzyszy specjalna pieśń sztychowania, a sztychujący się wypijają również wino za pomyślność tej przyjaźni.  Po sztychowaniu dziurę w deklu zaszywa się  fragmentem bandy sztychbrudera. Sztychowanie odbywa się tylko na komersach.

 

Kontakt

Korporacja Akademicka "Surma"

os. Stefana Batorego 80c/19

60-687 Poznań

e-mail: konwent(at)surma.org.pl

więcej: Kontakt